• +90 (232) 461 01 04
  • info@ws-incorporation.com
Hizmetlerimiz

Vesikalı Kredi Mektubu (DLC)


Vesikalı Kredi Mektubu bir banka veya finansal kuruluş tarafından verilir. Bu mektup tedarikçiye akreditife uygun bir iş planı ve sözleşme şartıyla belirtilen tutar kadar ödeme alacaklarına dair güvence verir. Banka tarafından bir diğer bankaya belge olarak verilen ve tarafın temerrüde düşmesi durumunda aday gösterilen yararlanıcı bankaya ödeme yapma yükümlülüğünü üstlenmeyi taahhüt eden bir garanti şeklidir. Bu mektup uluslar arası ticarette kullanılan çok önemli bir finansal belgedir ve ticari senet özelliği taşır. Bununla birlikte, ödemeler ancak zorunlu şartlar ve koşullar tam olarak yerine getirildiğinde yapılır.

 

Akreditifin tarafları şunlardır; Tedarikçi, Yararlanıcı ve müşterisi olduğu Muhabir Banka, Alıcı ve müşterisi olduğu Amir Banka (Akreditifi açan banka).

 

Bu finansal enstrüman çoğunlukla uluslararası işlemlerde kullanılır, alıcı ve tedarikçi ilişkisi oldukça yenidir ve işlemler farklı ülkelerden gerçekleşir. Kanunlar çeşitli ülkelerde farklılık göstermektedir ve aynı zamanda her bir tarafı tek tek doğrulamak mümkün değildir, böylelikle akreditif akıllıca bir araç haline gelir.

 

Sadece bankalar ve finansal kuruluşlar değil, aynı zamanda sigorta şirketleri de akreditifler üretmektedir. Akreditif işlemleri Uluslararası Ticaret Odası tarafından denetlenmektedir.

 

Bir akreditif, alıcının projesini finanse etmek için gerekli krediyi almasını sağlayan kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan çok önemli bir finansal araçtır. Alıcı, verilen zaman aralığındaki ödenmesi gereken miktarı yerine getirmek için yeterli getiriyi elde etmeyi planlar.

 

Bir akreditifte, akreditifin geçtiği tarih ve yer de dahil olmak üzere, işlem sırasında yararlanıcı tarafından hangi belgelerin ve bilgilerin gerekli olduğu belirtilir. Uyumlu bir işlem yaparak, akreditif, belge tesliminde aranan şartlar yerine getirildiğinde, fayda sağlayıcıya kendilerine ödenmesi gereken gerekli teminatı sağlar.

 

Alıcı (başvuran) adına bir akreditif yazan veya yayınlayan banka, kredi kapsamındaki tüm belgelere ilişkin koşulların, tedarikçiyi ödemeden önce usulüne uygun şekilde yerine getirildiğinden emin olmalıdır. 

 

Akreditifler genellikle Uluslararası Ticaret Odası (ICC) kurallarına tabidir. Akreditifler için özel kurallar, Akreditiflere İlişkin Birörnek Usuller ve Uygulama Kuralları (UCP) olarak bilinir. Şu anda yürürlükte olan sürüm 1 Temmuz 2007'den bu yana UCP600'dir.

 

Görülen mektuplar, ihraç edilen malların ticaret belgelerinin sunulması üzerine yapılan ödemeyi gerektirir.

 

Vadeli Akreditif mektubu, faydalanıcıya yapılan sözleşmeye göre gelecekteki bir tarihte belirlenen ödemeye uygun olarak izin verir. Diğer borçlanma araçları türlerine benzer şekilde, vadeli akreditifler, alıcının talebiyle önceden uzlaşmaya açıktır ve genellikle ceza uygulanmasına gerek kalmaz. Vadeli akreditiflerin diğer borçlanma araçlarına göre en büyük avantajı faiz oranlarının diğerlerine göre daha düşük olmasıdır. Bununla birlikte bu finansal enstrüman koşullara ve ülkelerin sistemlerine bağlıdır.