• +90 (232) 461 01 04
  • info@ws-incorporation.com
Hizmetlerimiz

Stand-By Akreditifler (SBLC)


Teminat akreditifleri bir tür garanti mektubu niteliğindedir ve yükümlülüklerin vadesinde yerine getirileceğinin ve yerine getirilmediğinde ödeme yapılacağının güvencesi olarak açılırlar.

 

Şekil açısından ticari akreditiflere benzemekle birlikte kapsam yönünden farklıdır. Ticari akreditiflerde belli bir taahhüdün yerine getirilmesi durumunda ödeme yapılmakla birlikte, teminat akreditiflerinde akreditif amirinin taahhüt ettiği işi yerine getirmemesi halinde ödeme yapılır. Başka bir deyişle;

  • Ticari akreditiflerde lehtar; kendi sorumluluklarının yerine getirildiğini gösteren belgeleri ibraz ederek ödemesini alır.
  • Stand-By akreditiflerde lehtar; amirin sorumluluklarını yerine getirmediğini bankasına belgeleyerek ödemesini alır.

 

Teminat akreditifleri teminat niteliği taşısalar da hukuki açıdan teminat mektuplarından farklıdırlar.

 

Teminat mektuplarında bir risk garanti edilir, riskin doğmaması veya sona ermesi halinde bankanın ödeme yükümlülüğü son bulur.

 

Teminat akreditiflerinde belge niteliğinde olan yazılı tazmin talebinin akreditife uygun olması, akreditifte öngörülen şekilde düzenlenerek ibrazı halinde akreditif  bankası, varsa teyit bankası -riskle bağlı olmaksızın- akreditif meblağını ödemek zorundadır.

 

Kullanım Alanları;

Amerikan bankaları, kendi mevzuatları gereği garanti ve teminat mektupları verememeleri nedeniyle, teminat mektubu ve kontrgaranti yerine geçmek üzere teminat akreditifi  düzenlemektedir. Ancak teminat akreditifleri A.B.D ile ilişkili görülse bile uluslararası nitelikte bir üründür ve dünya çapında kullanımı gittikçe artmaktadır ve dünya genelinde ticari akreditiflerden çok daha büyük tutardadır.

 

Stand-By (Teminat) Akreditifler Türleri;

Kesin Teminat Akreditifi (Performance Standby): Para ödeme taahhüdü dışında, ilgili işin yapılmasında amirin başarısızlığı sonucu oluşan zararı karşılama amacı dahil olmak üzere; bir işin yerine getirilmesi taahhüdünü güvence altına alır.

 

Peşin Ödeme Teminat Akreditifi (Advance Payment Standby): Lehtar tarafından amire yapılan peşin ödeme konusu işin yapılmasına ilişkin bir taahhüdü güvence altına alır.     

 

Geçici Teminat Akreditifi (Bid Bond/Tender Bond Standby): Amirin bir ihaleye katılması ve kazanması halinde o işe ait sözleşmeyi imzalama taahhüdünü güvence altına alır.

 

Kontrgaranti (Counter Standby): Kontrgaranti lehtarının ayrı bir standby açmasını veya diğer bir taahhüde girmesini güvence altına alır.

 

Mali Teminat Akreditifi (Financial Standby): Ödünç alınmış paranın geri ödenmesi taahhüdünü güvence altına alır.  

 

Ticari Teminat Akreditifi (Commercial Standby): Mallar veya hizmetler için diğer yöntemleri ile ödeme yapmaması halinde, amirin ödeme taahhüdünü güvence altına alır.

 

Doğrudan Ödeme Teminat Akreditifi (Direct Pay Standby): Bir mali standby ile ilgili olarak, iş konusu ödeme taahhüdünün yerine getirilme zamanı geldiğinde ödeme yapılacağını doğrudan yani bir ödememe hali ile ilişki kurmadan  güvence altına alır.